Home » Our Fleet

Our Fleet

 • Nissan Patrols ( 7 Seats)
 • Toyota Land Cruiser Amazon
 • Toyota Prado
 • Rav 4
 • Hilux Vigo
 • Volkswagen Toureg
 • BMW X5( for wedding only)
 • Convertible Suzuki Jiminy ( For wedding only)
 • Game viewers Land cruiser and Land Rover
 • Toyota Double Coaster
 • Toyota Noah

Price List